Фондация АРТОН

ARTON е НАЦИОНАЛНА програма за изкуство в болнични условия за пациенти, лекуващи се от хронични кръвни и онкологични заболявания.

ФОНДАЦИЯ „АРТОН България” има мисия да подкрепя и подпомага душевното възстановяване на пациентите с онкологични заболявания от всички възрасти. Да създава центрове и програми за изкуство и душевно здраве в болнични и извън болнични бази.
През 2011 год. екипът на Фондацията създава първата за България болнична програма „ARTON“ за изкуство и възстановяване на пациенти с онкологични заболявания. Провеждането на програмата започва първо в Клиника по детска хематология и онкология, Университетска болница „Св.Марина“ – Варна. От 1 април 2014 год. болнична програма „АРТОН” се провежда и в останалите две специализирани клиники за лечение на деца с онкохематологични заболявания в страната – в София, и в Пловдив.
Програма „ARTON“ представлява структурирана схема на паралелно поднесени на пациента арт сесии с външни творци и психотерапия с клиничен психолог.

Програма „ARTON“ ангажира пациентите в график от различни творчески сесии. За целите на програмата са назначени творци в различни области на изкуствата, които преминават задължителни супервизии с клиничен психолог. Творците водят арт сесиите с пациентите в група, а също така и в индивидуалните условия на болничната стая, когато пациентът не е в състояние да присъства в групата. Арт сесиите са обособени по теми в област „Музика“, „Декорация и пластика“, „Изобразително изкуство“.

 

За повече информация: http://artonfoundation.bg/    https://www.facebook.com/ARTON2012