За мен

ПРАЗНИЧЕН ПОЗДРАВ

на учениците от класа по кавал при ОУ „Антон Страшимиров“ и НУИ „Добри Христов“ по случай празника на българската писменост 24 май

Към страницата с поздрава …


Учителят

(кадри от kavalparkmovie.com)

Професионален опит

2016

 • Март – участие на солисти, кавалджийска група „Варненчета“, „Варна“, детски оркестър „Варненчета“ и детско-юношески фолклорен оркестър „Орфеони“ в XVI-ти национален фолклорен конкурс „Орфееви таланти“- гр. Калофер
 • Април – участие в XXI-ви Национален фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ – гр.Варна k.k.“Камчия“ – солисти,кавалджийски групи „Варна“ и „Варненчета“, детски оркестър „Варненчета“,детско-юношески оркестър „Орфеони“ и оркестър „Слънчев лъч“ при СУПЦ „Д-р Анастасия Желязкова“ гр. Варна
 • Април – участие в национален конкурс „Вълшебни ритми“ – гр. Нови Пазар – детски инструментални групи „Варненчета“ и „Орфеони“
  Май – участие в събора „Като жива вода“ гр.Суворово, област Варна – солисти, кавалджийски групи „Варна“, „Варненчета“, детски оркестър „Орфеони“, Представителен оркестър „Варненчета“, солисти, оркестър „Спектър“ и ансамбъл при дом на културата на слепите гр.Варна
 • Юни – Участие в международен фестивал на изкуствата „Радост на брега“ – гр.Бургас солисти, кавалджийски групи „Варна“, „Варненчета“, представителен оркестър „Варненчета“ и детски оркестър „Орфеони“
 • Август – Участие в регионален фолклорен събор – с.Голица, Варненско – солисти,кавалджийски групи „Варна“ и „Варненчета“, представителен оркестър „Варненчета“, детско-юношески оркестър „Орфеони“, гр.Варна
 • Август – преподавател в лятна академия „Огънят на Орфей“, гр. Разлог
 • Септември – участие солисти, кавалджийски групи „Варна“ и „Варненчета“, представителен оркестър „Варненчета“, детско-юношески оркестър „Орфеони“ и солисти от оркестър „Спектър“ в 5-ия национален фолклорен конкурс „Виртуози на български народни инструменти“, част от фолклорни празници „Приморска перла – 2016“, гр. Приморско
 • Септември – участие на солисти на кавал, гъдулка и гайда в 1-ви Международен конкурс „Звездите на Гарда“ в гр. Сирмионе, Италия
 • Септември – участие в 2-ри Международен музикален конкурс „Art Stars -звезди на изкуството“ гр. Варна
 • Концертни програми с фолклорна формация „Пендари“ в курортните комплекси на гр.Варна

 

2015

 • March – Performance of soloists, kaval players, kaval group „Varnencheta“, „Varna“ representative orchestra „Varnencheta“ and children’s folk orchestra „Orfeoni“ at the XV National Folk Festival „Orpheus’ spring“- Kalofer
 • April – Performance at the XX National Folklore Festival „Dinyo Marinov“ – Varna with soloists, groups kaval „Varna“ and „Varnencheta“ Representative orchestra „Varnencheta“ and children’s orchestra „Orfeoni“
 • May – Performance at the national competition „Magic Rhythms“ – Novi Pazar with children’s instrumental groups „Varnencheta“ and „Orfeoni“
 • May – Performance at the national gathering „As a living water“ – Suvorovo, Varna with kaval soloists and bagpipes,kaval groups „Varna“, „Varnencheta“ children’s band „Orfeoni“, representative orchestra „Varnencheta“, orchestra „Spectar“ and the ensemble at the „Blind people’s home of culture – Varna“
 • June – Performance at the folklore competition „Dosyu Milkov“ – gr.Kermen with kaval soloists and bagpipes and kavalgroups „Varna“ and „Varnencheta“
 • June – Joint participation with children from 7th kindergarten -„Izvorche“, singers, artists, amateur and professional bands and ensembles in the Christmas charity concerts for children organized in relation to the reconstruction of temple „St. Prokopiy“ – Varna
 • June – Participation in the International Festival of Arts „Joy to the shore“ – Bourgas with kavalsoloists and bagpipes,kaval groups „Varna“, „Varnencheta“ representative orchestra „Varnencheta‘and children’s orchestra“ Orfeoni „
 • August – Participation in a regional folk festival at the village of Golitsa, Varna with kaval soloists and bagpipes, kavalgroups „Varna“ and „Varnencheta“, representative orchestra „Varnencheta“ children’s band „Orfeoni“, soloists, orchestra „Spectar“ and the ensemble at „Blind people’s home of culture“
 • August – Participation in a XI National folk festival „Koprivshtitsa – 2015“, with kaval soloists, kavalgroups „Varna“ and „Varnencheta“, representative orchestra „Varnencheta“ children’s band „Orfeoni“, soloists, orchestra „Spectar“ and the ensemble at „Blind people’s home of culture“
 • September – Participation in the IV-rd National Competition for players „Virtuosos of Bulgarian folk instruments“ –Primorsko, Bourgas with folk soloists from kaval groups „Varna“, „Varnencheta“ representative orchestra „Varnencheta“ and children’s orchestra „Orfeoni“.

 

2014

 • March – Participation of kaval soloists, kaval band „Varnencheta“ and child orchestra „Varnenecheta“ in the XIV national folklore contest „Orpheus Spring“ – Stara Zagora.
 • March – participation in XIX national folklore contest „Dinyo Marinov“ – Varna with soloists, kavalband and child orchestra „Varnencheta“.
 • May – participation in regional fair „Like live water“,Varna district with kaval and bagpipe soloists,kaval bands „Varna“ and „Varnencheta“ as well as perfoming orchestra „Varnencheta“ and „Spektar“ orchestra.
 • May – national contest „Magic rhythms“ – Novi Pazar with child instrumental group „Varnencheta“.
 • June – concerts with the children from Kinder Garden „Sea Stars“ with soloists, actors, amateur and professional formations and ensembles in relation to the opening of the St. Prokopius temple in Varna
 • June participation in the international art festival „Joy at the strand“ – Bourgas with kaval and bagpipe soloists, kavalbands „Varna“ and „Varnencheta“ as well as perfoming orchestra „Varnencheta“ and „Spektar“ orchestra.
 • August – participation in a regional folklore gathering – Golitza, Varna district with kaval and bagpipe soloists, kavalbands „Varna“ and „Varnencheta“ as well as perfoming orchestra „Varnencheta“ and „Spektar“ orchestra.
 • September – participation as a teacher, lecturer and performer in VI world flute festival Mendoza, Argentina
 • December – cooperative participation in Christmas charity concerts with soloists, actors, amateur and professional formations and ensembles.
 • Concerts with folk formation „Pendari“ in the resorts around Varna

 

2013

 • March – Performance of soloists, kaval players, kaval group „Varnencheta“, „Varna“ representative orchestra „Varnencheta“ and children’s folk orchestra „Orfeoni“ at the XIII National Folk Festival „Orpheus’ spring“ – Stara Zagora
 • April – Performance at the XVIII-th National Folklore Festival „Dinyo Marinov“ – Varna with soloists, groups kaval „Varna“ and „Varnencheta“ Representative orchestra „Varnencheta“ and children’s orchestra „Orfeoni“
 • May – Performance at the national competition „Magic Rhythms“ – Novi Pazar with children’s instrumental groups „Varnencheta“ and „Orfeoni“
 • May – Performance at the folklore competition „Dosyu Milkov“ – gr.Kermen with kaval soloists and bagpipes and kavalgroups „Varna“ and „Varnencheta“
 • May – Performance at the national gathering „As a living water“ – Suvorovo, Varna with kaval soloists and bagpipes,kaval groups „Varna“, „Varnencheta“ children’s band „Orfeoni“, representative orchestra „Varnencheta“, orchestra „Spectar“ and the ensemble at the „Blind people’s home of culture – Varna“
 • June – Joint participation with children from 7th kindergarten – „Izvorche“, singers, artists, amateur and professional bands and ensembles in the Christmas charity concerts for children organized in relation to the reconstruction of temple „St. Prokopiy“ – Varna
 • June – Performance at the International Folklore Festival „Folklore without Borders“ – resort. Albena,Dobrich and international theater festival „A tale of you“ – Varna with kaval soloists and bagpipes,kaval groups „Varna“, „Varnencheta“ representative orchestra „Varnencheta“ and children’s band „Orfeoni“
 • June – Participation in the International Festival of Arts „Joy to the shore“ – Bourgas with kavalsoloists bagpipes,kaval groups „Varna“, „Varnencheta“ representative orchestra „Varnencheta‘and children’s orchestra „Orfeoni“
 • August – Participation in a regional folk festival at the village of Golitsa, Varna with kaval soloists and bagpipes, kavalgroups „Varna“ and „Varnencheta“, representative orchestra „Varnencheta“ children’s band „Orfeoni“, soloists, orchestra „Spectar“ and the ensemble at „Blind people’s home of culture“
 • September – participation as a teacher, lecturer and performer in V world flute festival Mendoza, Argentina
 • October – Participation in the IV-rd National Competition for kaval players „Nikola Ganchev“ – Rudnik, Bourgas with kaval soloists, kaval groups „Varna“ and „Varnencheta“
 • November – Participation in concerts in Antalya, Turkey with kaval groups „Varna“, children’s orchestra „Orfeoni“ and dance ensemble „Rhythm“.
 • Joint appearances with dance ensemble „Rhythm“ in concerts organized by the „Youth activities and sports“ department of the Varna Municipality.
 • Concert programs with folklore ensemble „Pendari“ around the resorts of Varna.

 

2012

 • Март – участие на солисти-кавалджии, кавалджийска група „Варненчета“, „Варна“, детски оркестър „Варненчета“ и детско-юношески фолклорен оркестър „Орфеони“ в XII национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“- гр. Стара Загора
 • Април – участие в XVIII-ти Национален фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ – гр.Варна – солисти,кавалджийски групи „Варна“ и „Варненчета“, детски оркестър „Варненчета“ и детско-юношески оркестър „Орфеони“
 • Март – преподавател на семинар в Мелчтал, Швейцария
 • Април – участие в национален конкурс „Вълшебни ритми“ – гр. Нови Пазар – детски инструментални групи „Варненчета“ и „Орфеони“
 • Май – участие в събора „Като жива вода“ гр.Суворово, област Варна – солисти на кавал и гайда, кавалджийски групи „Варна“, „Варненчета“, детски оркестър „Орфеони“, Представителен оркестър „Варненчета“, солисти, оркестър „Спектър“ и ансамбъл при дом на културата на слепите гр.Варна
 • Юни – Участие в международен фолклорен конкурс „Фолклор без граници“ – кк. Албена, гр. Добрич и международен театрален фестивал „Приказка за теб“ – гр. Варна – солисти на кавал и гайда, кавалджийскигрупи „Варна“, „Варненчета“, представителен оркестър „Варненчета“ и детски оркестър „Орфеони“
 • Юни – Участие в международен фестивал на изкуствата „Радост на брега“ – гр.Бургас солисти на кавал, гайда, кавалджийски групи „Варна“, „Варненчета“, представителен оркестър „Варненчета“ и детски оркестър „Орфеони“
 • Август – Участие в регионален фолклорен събор – с.Голица, Варненско – солисти на кавал и гайда,кавалджийски групи „Варна“ и „Варненчета“, представителен оркестър „Варненчета“, детски оркестър „Орфеони“, солисти, оркестър „Спектър“ и ансамбъл при дом на културата на слепите гр.Варна
 • Август – Съвместни участия с танцова формация „Ритъм“ в концерти, организирани от Дирекция „Младежки дейности и спорт“ при община Варна
 • Август – концертно турне със сватбарски оркестър за традиционна българска народна музика Кабиле в САЩ. Преподавател на фолклорни лагери (кемпове) в Iroquois Springs – New York и Buffalo on the Danube – Virginia
 • Концертни програми с фолклорна формация „Пендари“ в курортните комплекси на гр.Варна

 

2011

 • Март – участие на солисти-кавалджии, кавалджийска група „Варненчета“, „Варна“, представителен оркестър „Варненчета“ и детски фолклорен оркестър „Орфеони“ в XI национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ – гр.Стара Загора
 • Април – участие в XVII-ти Национален фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ – гр.Варна – солисти,кавалджийски групи „Варна“ и „Варненчета“, Представителен оркестър „Варненчета“ и детски оркестър „Орфеони“
 • Април – преподавател на семинар в Мелчтал, Швейцария
 • Май – Почетно отличие от Министерството на образованието и науката – „Неофит Рилски“
 • Май – участие в национален конкурс „Вълшебни ритми“ – гр. Нови Пазар – детски инструментални групи „Варненчета“ и „Орфеони“
 • Май – Участие в конкурс за надсвирване „Досю Милков“ – гр.Кермен – солисти на кавал и гайда икавалджийски групи „Варна“ и „Варненчета“
 • Май – участие в събора „Като жива вода“ гр.Суворово, област Варна – солисти на кавал и гайда,кавалджийски групи „Варна“, „Варненчета“, детски оркестър „Орфеони“, Представителен оркестър „Варненчета“, солисти, оркестър „Спектър“ и ансамбъл при дом на културата на слепите гр.Варна
 • Юни – съвместни участия с децата от ЦДГ 7 „Изворче“, солисти, артисти, самодейни и професионалниформации и ансамбли в коледни благотворителни концерти за деца и по повод изграждането на храм „Св. пр. мчк.Прокопий Варненски“
 • Юни – Участие в международен фолклорен конкурс „Фолклор без граници“ – кк. Албена, гр. Добрич и международен театрален фестивал „Приказка за теб“ – гр. Варна – солисти на кавал и гайда, кавалджийски групи „Варна“, „Варненчета“, представителен оркестър „Варненчета“ и детски оркестър „Орфеони“
 • Юни – Участие в международен фестивал на изкуствата „Радост на брега“ – гр.Бургас – солисти на кавал и гайда, кавалджийски групи „Варна“, „Варненчета“, представителен оркестър „Варненчета“ и детски оркестър“Орфеони“
 • Август – Участие в регионален фолклорен събор – с.Голица, Варненско – солисти на кавал и гайда, кавалджийски групи „Варна“ и „Варненчета“, представителен оркестър „Варненчета“, детски оркестър „Орфеони“, солисти, оркестър „Спектър“ и ансамбъл при дом на културата на слепите гр.Варна
 • Октомври – Участие в трети национален конкурс за кавалджии „Никола Ганчев“ – с.Рудник, Бургаско – солисти на кавал, кавалджийски групи „Варна“ и „Варненчета“
 • Ноември – участие в концерти в Анталия, Турция – кавалджийски групи „Варна“, детски оркестър „Орфеони“ и танцова формация „Ритъм“
 • Съвместни участия с танцова формация „Ритъм“ в концерти, организирани от Дирекция „Младежки дейности испорт“ при община Варна
 • Концертни програми с фолклорна формация „Пендари“ в курортните комплекси на гр.Варна.

 

2010

 • Март – участие на солисти-кавалджии, кавалджийска група „Варненчета“ и детски фолклорен оркестър „Варненчета“ в X национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“- гр. Стара Загора
 • Март – участие в XVI-ти Национален фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ – гр.Варна – солисти, кавалджийскагрупа и детски оркестър „Варненчета“
 • Април – участие в концерти в Истамбул, Турция – кавалджийски групи „Варна“ и „Варненчета“ и танцоваформация „Ритъм“
 • Май – участие в национален конкурс „Вълшебни ритми“ – гр. Нови Пазар – детски инструментални групи „Варненчета“
 • Май – участие в събора „Като жива вода“ гр.Суворово, област Варна – солисти на кавал и гайда, кавалджийски групи „Варна“, „Варненчета“, представителен оркестър „Варненчета“, солисти, оркестър „Спектър“ и ансамбъл при дом на културата на слепите гр.Варна
 • Юни – съвместни участия с децата от ЦДГ 7 „Изворче“, солисти, артисти, самодейни и професионални формациии ансамбли в коледни благотворителни концерти за деца и по повод изграждането на храм „Св. пр. мчк.Прокопий Варненски“
 • Юни – Участие в международен фолклорен конкурс „Фолклор без граници“ – кк. Албена, гр. Добрич – солисти накавал и гайда, кавалджийски групи „Варна“, „Варненчета“ и представителен оркестър „Варненчета“
 • Юни – Участие в международен фестивал на изкуствата „Радост на брега“ – гр.Бургас – солисти на кавал и гайда,кавалджийски групи „Варна“, „Варненчета“,представителен оркестър „Варненчета“, солисти и оркестър „Спектър“ при дом на културата на слепите гр.Варна
 • Август – Участие в регионален фолклорен събор – с.Голица, Варненско – солисти на кавал и гайда, кавалджийскигрупи „Варна“, „Варненчета“, представителен оркестър „Варненчета“, солисти, оркестър „Спектър“ и ансамбъл при дом на културата на слепите гр.Варна
 • Август – концертно турне със сватбарски оркестър за традиционна българска народна музика Кабиле в САЩ.Преподавател на фолклорни лагери (кемпове) в Iroquois Springs – New York и Buffalo on the Danube – Virginia
 • Октомври – Участие в втори национален конкурс за кавалджии „Никола Ганчев“ – с.Рудник, Бургаско – солисти накавал, кавалджийски групи „Варна“ и „Варненчета“
 • Съвместни участия с танцова формация „Ритъм“ в концерти, организирани от Дирекция „Младежки дейности испорт“ при община Варна
 • Концертни програми с фолклорна формация „Пендари“ в курортните комплекси на гр.Варна

 

2009

 • Март – Участие в XV-ти Национален фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ – гр.Варна – солисти, кавалджийска група и детски оркестър „Варненчета“
 • Април – Участие в концерти в Кушадасъ, Турция – кавалджийски групи „Варна“ и „Варненчета“ и танцоваформация „Ритъм“
 • Май – Участие в национален конкурс „Вълшебни ритми“ – гр. Нови Пазар – детски инструментални групи „Варненчета“
 • Май – Участие в конкурс за надсвирване „Досю Милков“ – гр.Кермен, – солисти на кавал и гайда и кавалджийскигрупи „Варна“ и „Варненчета“
 • Юни – Участие в международен фолклорен конкурс „Фолклор без граници“ – кк. Албена, гр. Добрич – солисти накавал и гайда, кавалджийски групи „Варна“, „Варненчета“ и представителен оркестър „Варненчета“
 • Юни – Участие в международен фестивал на изкуствата „Радост на брега“ – гр.Бургас – солисти на кавал и гайда,кавалджийски групи „Варна“, „Варненчета“,представителен оркестър „Варненчета“, солисти и оркестър „Спектър“ при дом на културата на слепите гр.Варна
 • Август – Участие в регионален фолклорен събор – с.Голица, Варненско – солисти на кавал и гайда, кавалджийски групи „Варна“, „Варненчета“, представителен оркестър „Варненчета“, солисти, оркестър „Спектър“ и ансамбъл при дом на културата на слепите гр.Варна
 • Септември – Участие като преподавател, лектор и изпълнител в I-ия световен фестивал на духовите флейтови инструменти в гр.Мендоза, Аржентина
 • Октомври – Участие в първи национален конкурс за кавалджии „Никола Ганчев“ – с.Рудник, Бургаско – солисти накавал, кавалджийски групи „Варна“ и „Варненчета“
 • Декември – Издадохме първия музикален диск (CD) на младите фолклорни таланти – инструменталисти от гр.Варна
 • Съвместни участия с децата от ЦДГ 7 „Изворче“, солисти, артисти, самодейни и професионални формации иансамбли в коледни благотворителни концерти за деца и по повод изграждането на храм „Св. пр. мчк.Прокопий Варненски“
 • Съвместни участия с танцова формация „Ритъм“ в концерти, организирани от Дирекция „Младежки дейности испорт“ при община Варна
 • Концертни програми с фолклорна формация „Пендари“ в курортните комплекси на гр.Варна

 

2008

 • Март – Участие на солисти-кавалджии, кавалджийска група „Варненчета“ и детски фолклорен оркестър „Варненчета“ в 7-ми национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ – гр. Стара Загора и 13-ти националенфолклорен конкурс „Диньо Маринов“ гр. Варна
 • Април – Участие на Младежка Фолклорна Формация „Орфеони“ с танцова формация „Ритъм“ във великденскитетържества в гр. Охрид, Република Македония
 • Май – Участие на детски фолклорен оркестър „Варненчета“ в национален фолклорен конкурс „Вълшебни ритми“ – гр. Нови Пазар
 • Август – Участие на солисти кавалджии и кавалджийска група „Варненчета“ в регионален събор „Голица“ – 2008
 • Септември – концерти на младежка формация Орфеони, заедно с танцова формация Ритъм в Будапеща – Унгария и Виена – Австрия
 • Концертно турне със сватбарски оркестър за традиционна българска народна музика Кабиле в САЩ
 • Преподавател на фолклорни лагери (кемпове) в Iroquois Springs – New York и Buffalo on the Danube – Virginia

 

2007

 • Ноември – Фолкорна експедиция “Извори на българщината” с участието на Фолклорна Формация „Орфеони“
 • Декември – Концертно турне в Анталия, Турция на Фолклорна Формация „Орфеони“
 • Април – Участие в концертни програми на младежка формация „Орфеони“ в гр. Метаморфозе, Гърция.
 • Концертно турне в САЩ със сватбарски оркестър за традиционна музика „Кабиле“
 • Концерти в: Ню Йорк, Вашингтон, Филаделфия, Харисбург, Бостън, Питсбърг.
 • Преподавател на кемп-семинар в гр. Мендосино, Калифорния и Иракюи Спринг, Ню Йорк.

 

2006

 • Август – участие с камерна формация „Орфеони“ в световен фолклорен фестивал в Ганат, Франция.
 • Награда – почетен знак и лента на гр. Варна от кмета на града.
 • Първа награда на участия с индивидуални изпълнители и оркестър „Варненчета“ в 7-ми национален фолклоренконкурс „Орфеево изворче“ – гр. Стара Загора
 • 13-ти национален фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ – гр. Варнаи 5-ти национален фолклорен конкурс – гр. Нови Пазар.

 

2005

 • Участие с Фолклорна формация „Орфеони“ в международен фолклорен фестивал в гр. Демре, Турция. Още…
 • Концерт във Ватикана, Италия с част от фолклорна формация „Орфеони“ на генералната ауденция на папа Бенедикт XVI. Още…
 • Участие във фестивал в Истамбул, Турция с ученици от представителен оркестър при ОУ „Антон Страшимиров“ – Варна
 • Участие в десети национален фолклорен детски конкурс, гр.Варна
 • Участие в пети национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“, гр. Стара Загора
 • Участие на оркестър „Спектър“ в предаване на национална телевизия СКАТ
 • Реализиран проект за кавал и флейта „Да засвирим заедно“
 • Участие с оркестър „Спектър“ и солисти в деветия национален събор „Копривщица 2005“

 

2004

 • Концертно турне в гр. Хамбург, Германия – с ученици от представителен оркестър при ОУ „Антон Страшимиров“ – Варна
 • Пътуване с културна делегация на община Варна до гр. Турку, Финландия
 • Участие в девети национален детски фолклорен конкурс, Варна
 • Участие в четвърти национален детски фолколрен конкурс „Орфеево изворче“ – гр. София
 • Реализирани записи, снимки и премиерен филм на телевизия „Шалом – ТВ“, озаглавен „Фолклорни бисери 2“ при ОУ „Антон Страшимиров“ – Варна
 • Записи и нов диск „Най-доброто от фолклорна формация „Пендари“ – Варна“
 • Реализиран филм по БНТ с участието на фолклорна формация „Пендари“ – Варна
 • Участие на оркестър „Спектър“ в параолимпийски игри – гр.Сливен

 

2003

 • Диригент на битов оркестър на „Фолк Формация – Иван Иванов, Варна“
 • Концертно турне в Турция
 • Участие в телевизионно фолклорно предаване на „TV Шалом“, България
 • Концерти в черноморските курорти с фолклорна формация „Пендари“
 • Концертно турне в Охрид, Македония с оркестър „Спектър“ при Дом на културата на слепите – гр.Варна

 

2002

Концерти из България с Фолк оркестър „Спектър“ при Дом на културата на слепите – гр.Варна

 • Село Батулия (Софийско)
 • Охрид и Велес (Македония)

 

2001

Концертна дейност с ансамбъл „Колеви“ в САЩ

 • Golden Festival, Ню Йорк
 • Кливланд, Александрия, Албани, Бостън, Филаделфия

 

2000

 • Участия в концерти и фестивали с оркестър за българска народна музика „Люти Чушки“ – Вашингтон в градоветеВашингтон, Балтимор, Глен Ехо, Филаделфия, Питсбърг, Бъфало Геп
 • Преподавател по кавал в лятна фолклорна академия „Рамбъл Ууд“, Мериленд
 • Концертно турне с ансамбъл „Колеви“ в щатове Охайо, Илиноис, Уисконсин, Пенсилвания, Мисури, Колорадо, Юта,Вашингтон, Орегон, Калифорния, Аризона, Ню Мексико, Тексас, Луизиана, Мисисипи, Алабама, Джорджия, Вирджиния

 

1999
Преподавател по кавал в Национална Хуманитарна гимназия „Констатин Преславски“ , Варна

1998
Концертни турнета с Иван Димитров, хореограф на български танцов ансамбъл в САЩ

 • Уърлд Банк, Вашингтон
 • Център за приложни изкуства „Кенеди“ във Вашингтон
 • Фолклорен фестивал във Вашингтон и Глен Ехо
 • Фолклорен фестивал във Филаделфия

 

от 1996
Преподавател по кавал и диригент на Представителен оркестър на ОУ Антон Страшимиров, Варна
от 1992

Диригент на оркестър „Спектър“ при Дом на културата на слепите – Варна

 • Концерти в градовете Шумен, Дряново, София, Бургас и Обзор
 • Участия в многобройни радио и телевизионни предавания

 

от 1991
Изпълнтел на кавал и диригент на Фолклорна формация „Пендари“ – Варна

 • Многобройни концерти, фестивали и надсвирвания из България
 • Турнета в Сицилия, Италия 1990 и 1991, Гърция 1995 и Германия 1996

 

1990 – 1996
Преподавател – лектор по кавал в Центъра за художествена самодейност във Варна 1986 – 1996
Преподавател по народни инструменти в читалище „Елин Пелин“, Варна

 • Преподавател по кавал и елементарна теория на музиката в читалище „Отец Паисий“, Варна

 

1986 – 1990
Изпълнител и диригент на оркестъра във фолклорен ансамбъл „Хоровод“ при Дом на културата на ОкръженКооперативен съюз, Варна

 • Участие в над 350 концерта в България и чужбина, включително Гърция 1986, Франция 1987 и Италия 1990

 

1985 – 1986
Изпълнител във фолклорния оркестър на ансамбъл „Хоровод“, Варна
1983 – 1994
Изпълнител на кавал в сватбарски оркестър за традиционна музика „Кабиле“, гр. Ямбол.
1981 – 1985
Изпълнител на кавал в оркестъра на Държавен Фолклорен ансамбъл „Тракия“

 • Над 600 концерта из цяла България
 • 4 концертни турнета в Русия, Чехословакия, Австрия, Германия, Северна Корея, Монголия и Югославия
 • Участие в множество записи за БНР и БНТ

 

1974 – 1979
Изпълнител в над 150 концерта и надсвирвания в Котел, Сливен, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София.

Образование

 

1981 – 1985
Академия за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство, Пловдив
Специалност: Изпълнител и преподавател по народни инструменти и народно пеене
1979 – 1981
Отбиване на военната служба – член на фолклорния ансамбъл при Строителни воиски, Варна
1974 – 1979
Национално училище по фолклорни изкуства „Филип Кутев“, Котел
Специалност: Кавал

Награди

 

2005

 • Първа награда на народен оркестър „Спектър“ на пети национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче“ , гр.Стара Загора
 • Първа награда на представителен оркестър при ОУ „Антон Страшимиров“ на пети национален фолклорен конкурс“Орфеево изворче“ , гр. Стара Загора
 • Първа награда за изпълнение на кавал на Живко Василев от ОУ „Антон Страшимиров“ на пети националенфолклорен конкурс „Орфеево изворче“ , гр. Стара Загора

 

Награда – „Учител на годината“, номиниран от фондация „Отворено общество“, Варна
2002
Втора награда на Представителен оркестър на училище „Антон Страшимиров“ на националния конкурс в Добрич
1996 – 2002
награда на Представителен оркестър на училище „Антон Страшимиров“ на втори, трети, четвърти и осми националнидетски фолклорни конкурси, Варна
1995 – 1999
Награда на Народен оркестър „Спектър“, при Дом на културата на слепите – Варна нa десетия и единадесетиянационален фестивал на слепите, София
1991 – 1999
Награди от Национални конкурси на фолкорна формация „Пендари“, Варна
1985
Награда за изпълнение на Фолклорен ансамбъл „Тракия“ от фестивала на държавните ансамбли, Кюстендил
1981 – 1985
Участие като изпълнител на кавал в над 80 правителствени концерта
1979 – 1981
Златен медал от фестивал на военните фолклорни ансамбли на строителни войски
1976
Златен медал от Националния събор – Копривщица с участие в оркестър – „Сто кавала“.
1974 – 1979
Награди от конкурси в България проведени в градовете Котел, Сливен, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София

Членство

2005
Член на управителния съвет на Националния музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче“, Стара Загора
2000
Член на Източноевропейския фолклорен център – Калифорния, САЩ
1998
Член на Съюза на музикалните дейци и диригентите на фолклорни оркестри, България
от 1998
Член на управителния съвет на фондация „Общество за фолклор“, Варна

Издадени музикални албуми

 • Фолклорна формация „Пендари“ – два самостоятелни и три сборни албума
 • Народен откестър „Спектър“ – един самостоятелен албум
 • ОУ „Антон Страшимиров“ – три самостоятелни албума и две видеокасети и DVD

 

Персонална информация

Дата на раждане 2 Юли 1959
Място на раждане Варна
Семейно положение Женен
Деца 2